Federal Aviation Administration (FAA), är en federal luftfartsmyndighet i USA som är en del av transportdepartementet. Den svenska motsvarigheten är närmast LFV och delar av Transportstyrelsen tillsammans. FAA har dock inte huvudansvaret för tillsynen över luftfartsskyddet (eng. security; som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar mot flyget) i USA. I Sverige har Transportstyrelsen däremot ansvar för tillsynen över såväl flygsäkerhet (safety) som luftfartsskydd (security).

Logo.
Huvudkontoret i Washington D.C.

Förkortningen FAA LID står för FAA location identifier.

Se även

redigera

Externa länkar

redigera