Fatbursgatan

gata på Södermalm i Stockholm

Fatbursgatan är en gata på Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig idag österut mellan Timmermansgatan och Björngårdsgatan samt västerut från Timmermansgatan cirka 140 meter in i området Bergsgruvan. Gatan är uppkallad efter den försvunna sjön Fatburen och fick sitt nuvarande namn 1885.

Fatbursgatan västerut, juni 2019.

Historik

redigera
 
Fatbursgatan västerut från Timmermansgatan, äldre vykort, 1890–1900.

Gatunamnet ”Fatbursgatan” var tidigare knutet till flera andra gator som låg i sjön Fatburens närhet. Exempelvis kallades den södra delen av nuvarande Björngårdsgatan 1647 för Fateburs gathun och delen av nuvarande Folkungagatan som ligger väster om Götgatan betecknas i Holms tomtbok från 1674 som Fateburs Gathan.

I samband med den stora namnrevisionen i Stockholm 1885 beslöts att ge namnet Fatbursgatan åt ”Tantogatan från järnvägen österut och dess förlängning till Björngårdsgatan”. Med järnvägen avses Västra stambanan som drogs på 1860- och 1870-talen genom Södermalm. I korsningen Timmermansgatan / Fatbursgatan anordnades ett litet torg och här uppfördes Stockholms södras första stationshus.

Bebyggelsen

redigera

Bebyggelsen längs med Fatbursgatans östra del domineras idag av större bostadshus som uppfördes i samband med tillkomsten av Södra stationsområdet som tog form under 1980- och 1990-talen. I hörnet med Björngårdsgatan ligger kvarteret ”Dykärret mindre” där Nürnbergs Bryggeri hade sin verksamhet. Byggnaden vid Fatbursgatan 2 uppfördes 1903–1905 för bryggeriet. I kvarteret ”Färdknäppen” vid Fatbursgatan nr 31–35 märks tre identiska bostadshus uppförda vid sekelskiftet 1900 av Stockholms stad för dess arbetare.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera