Fasci Femminili

italienska Nationella fascistpartiets kvinnoorganisation

Fasci Femminili (FF) var det italienska Nationella fascistpartiets kvinnoorganisation.[1] Dess uppgift var att organisera och instruera kvinnor i den fascistiska ideologin.

Medlemmarna i FF sysselsattes i stora drag med socialt arbete, som en metod att inkludera kvinnor i fascismens ideologi. De flesta medlemmarna i FF var bildade medelklasskvinnor.

Fascistpartiets övriga kvinnogrupper var formellt underordnade FF. Bland dem fanns Massaie Rurali (MR) för bondkvinnor och Sezione Operaie e Lavoranti a Domicilio (SOLD) för urbana arbetarkvinnor.

KällorRedigera