Öppna huvudmenyn

Farm är i Sverige ofta en större lantbruksgård, ofta drivet i form av bolag, som specialiserat sig på viss typ av storskalig djuruppfödning, exempelvis pälsdjursfarm, strutsfarm och hönsfarm.

ÖvrigtRedigera

Farm är den engelska benämningen på en lantbruksgård eller jordbruk koncentrerad till en lantbruksfastighet. Det svenska uttrycket jordbruk, i allmän betydelse att bearbeta mark för odling av olika grödor, benämns på engelska Farming och jordbruksmark, Farmland.

Se ävenRedigera