Famn är ett gammalt längdmått. Enheten har i Sverige främst använts till sjöss som mått på vattendjup, fastställt genom lodning. Ursprungligen har den betecknat avståndet mellan en mans utsträckta händer och har passat för att mäta längden hos rep, till exempel vattendjup som mätts med rep.

En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. Famn har även använts som ytmått (1 kvadratfamn = 3,17 m²) och som rymdmått (1 kubikfamn = 5,65 m³ = 6×6×6 fot). För ved har dessutom enheterna skogsfamn (2,83 m³ = 6×6×3 fot) och storfamn (3,77 m³ = 8×6×3 fot) använts.[1] Ett snarlikt amerikanskt mått för ved är cord = 4×4×8 engelska fot = 3,62 m³.

Många sjökort var brittiska och därför användes även i svenska fartyg de engelska måtten famn och fot, vars storlekar inte överensstämde med de svenska, som användes på land. 1 engelsk famn = 1,829 meter och 1 engelsk fot = 0,3048 meter.

Källor

redigera
  1. ^ Famn i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)