En familjegudstjänst eller familjemässa är en gudstjänst som firas i kyrkan, och som anpassats så att såväl barn som unga och vuxna kan delta tillsammans i aktiviteterna.[1] Signifikativt är att barnen kan delta under hela gudstjänsten, och att gudstjänsten ofta är förkortad för barnens skull.[2] Ibland medverkar barn och ungdomar själva i gudstjänsten, exempelvis i form av en barnkör.[1] Undervisningen kan utgöras av en mycket kort predikan eller appell, ofta kompletterad med drama. Familjegudstjänster kan förekomma vid terminsavslutning av söndagsskola och i samband med annan barnverksamhet.[2]


Referenser redigera