Fackkunskap innebär ett specialiserat kunnande inom ett visst område på, eller nära, expertnivå.[1]

Fackkunskap står ofta som motsats till allmänbildning som avser en bred kännedom om allmängiltiga ämnen.[2]

Fackidiot är ett vardagligt uttryck för en person med utmärkta kunskaper på ett område men som i övrigt saknar viktiga kunskaper.[3]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Fackkunskap”. Nationalencyklopedin (inloggning krävs). https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fackkunskap. Läst 31 oktober 2010. 
  2. ^ Åström Kenneth, Engström Christer, Marklund Kari, red (1989). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 1, [A-Asa]. Höganäs: Bra böcker. sid. 228. Libris 8211186 
  3. ^ ”Fackidiot”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/fackidiot. Läst 13 november 2012.