Förenta nationernas utvecklingsfond för kvinnor, som förkortas Unifem (av det engelska namnet United Nations Development Fund for Women eller franska Fonds de développement des Nations Unies pour la femme), var ett organ som inrättades 1976 inom Förenta nationerna (FN). FN:s kvinnofond, som den ofta kallades, hade huvudkontor i New York och stödde internationellt, med ledning av FN:s kvinnokonvention, innovativa program och strategier för att stödja kvinnor och jämställdhet mellan könen.


United Nations Development Fund for Women
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин
联合国妇女发展基金
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
FörkortningarUnifem, ЮНИФЕМ, 妇发基金
Statusinkorporerad i UN Women sedan 2011
Bildad1976
SäteNew York, USA

I januari 2011 slogs UNIFEM ihop med tre andra FN-organisationer till Förenta nationernas enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women).

Källor redigera

  • Jain, Devaki (2005). Women, Development, and the UN: A Sixty-Year Quest for Equality and Justice. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 0253218195.