Uppslagsordet ”Tripolikriget” leder hit. För andra betydelser, se Italiensk-turkiska kriget.

Första barbareskkriget, även känt som kriget på barbareskkusten eller tripolikriget, mellan 1801 och 1805 var det första av två krig som utkämpades av USA och Sverige mot de nordafrikanska stater som tillsammans är kända under namnet barbareskstaterna. Orsaken till kriget var att dessa stater utövade utpressning mot samtliga sjöfarande nationer i deras farvatten. Det fanns överenskommelser mellan de nordafrikanska makterna och de europeiska staterna att de sistnämnda skulle betala tribut för att handelsfartyg inte skulle angripas och försätta sjömännen i slaveri i väntan på lösen.

Första barbareskkriget

USS Enterprise i strid med den tripolitanska polaccan Tripoli av William Bainbridge Hoff, 1878.
Ägde rum 10 maj 1801 – 10 juni 1805
Plats Utanför Tripolis kust; Darnah
Resultat Amerikansk seger, fredsfördrag
Stridande
USA USA
Sverige Sverige (1800–1802)
Osmanska riket Osmanska riket (de jure)
Befälhavare och ledare
USA Thomas Jefferson
USA Richard Dale
USA Richard Morris
USA William Eaton
USA Edward Preble
Sverige Gustav IV Adolf
Sverige Olof Rudolf Cederström
Osmanska riket Yusuf Karamanli
Osmanska riket Rais Mahomet Rous
Styrka
USA
Första eskadern:
4 fregatter
1 skonert
Andra eskadern:
6 fregatter
1 skontert
Tredje eskadern:
2 fregatter
3 briggar
2 skonerter
1 ketch
Svenska flottan:
3 fregatter
William Eatons invasion:
54 amerikanska marinsoldater
Omkring 500 greker och arabiska legoknektar
Olika kryssare
11–20 kanonbåtar
4 000 soldater
Förluster
USA:
35 döda
64 skadade
Grekiska/Arabiska legoknektar:
Okänt antal döda och skadade
Uppskattat 800 döda, 1 200 skadade vid Derne plus skepp och besättning förlorade i sjönederlag

Det nybildade USA saknade avtal med barbareskstaterna vilket innebar att mängder av amerikaner tillfångatogs på 1790-talet och att dryga lösesummor utkrävdes. Trots förhandlingar blev konflikten med Tripoli i nuvarande Libyen akut 1801 då paschan av Tripoli krävde 225 000 dollar i tribut. USA vägrade betala, med följd att Tripoli förklarade krig mot USA.

Den första drabbningen var ett sjöslag den 1 augusti 1801 när det amerikanska skeppet USS Enterprise besegrade ett tripolitanskt skepp. Sverige som också var utsatt för utpressning ställde sig på USA:s sida, men slöt fred på ofördelaktiga villkor året därefter. USA hade de följande åren mindre framgång i kriget. Först i början av 1805 vände krigslyckan till USA:s fördel. Åtta marinkårssoldater och omkring 500 legosoldater från olika Medelhavsländer genomförde en lyckad ökenmarsch från Egypten och erövrade Derna (nuvarande Darnah i Cyrenaika). Paschan valde då att sluta fred den 4 juni 1805. Båda sidor frigav sina fångar och USA betalade 60 000 dollar i lösen för det överskjutande antalet amerikanska fångar.

Trots freden upphörde inte konflikten mellan USA och barbareskpiraterna. Fler drabbningar ägde rum de följande åren, vilket mynnade ut i Andra barbareskkriget med start 1815.

Källor

redigera