Förstärkartkartläggning är flera olika tillvägagångssätt inom tillämpad beteendeanalys som syftar till att identifiera en individs positiva förstärkare[1]. Ett tillvägagångssätt att identifiera förstärkare är en slags experimentell design där individen systematiskt presenteras för olika förstärkare varpå individens grad av intresse eller närmande till förstärkarna undersöks och jämförs[2]. Förstärkarkartläggning kan också ske i intervjuform[3]. Genom att veta vilka positiva förstärkare som individen reagerar på så kan den som håller i insatsen öka individens underskottsbeteenden.

ReferenserRedigera