Förskoleåldern är åldern som följer efter koltåldern och kommer före skolåldern, vanligtvis mellan tre och sex års ålder. Vid denna ålder går barn vanligtvis i förskola (dagis), i länder där sådan finns tillgänglig.

En femårig flicka.