Församlingshem

rum eller byggnad förknippade sammanknutna till kyrkobyggnad, använd för sammankomster och välgörande ändamål

Församlingshem eller församlingsvåning är ett utrymme avsett för expedition och sammankomster i en församling. Vanligen är församlingshemmet ett separat hus, varvid också andra funktioner kan inhysas.

Pöytis församlingshem i Finland.
Dans i Allhelgonakyrkans församlingshem i Canberra i Australien en novemberdag 2015.

Församlingshemmet kan ha ett utrymme vigt för gudstjänster eller till och med huvudsakligen bestå av ett utrymme som också används som kyrkosal, men vanligen förrättas gudstjänsterna i en skild kyrka. Det kan också hyras ut för världsliga ändamål.[1]

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera