Församlingspedagog

yrke i Svenska kyrkan
(Omdirigerad från Församlingsassistent)

Församlingspedagog, yrke inom Svenska kyrkan

Utbildningen till församlingspedagog består av flera delar, bl.a. Svenska kyrkans grundkurs (ej obligatorisk i vissa stift), praktik och kursdagar tillsammans med blivande diakoner, kyrkomusiker och präster. Församlingspedagoger behöver också ha en eftergymnasial pedagogisk fackutbildning. (Lärarutbildning med som lägst 180 hp)

Den sista delen av församlingspedagogutbildningen är en ettårig utbildning på heltid som Svenska kyrkan ansvarar för. Den är förlagd till svenska kyrkans utbildnings institut i Uppsala eller Lund. Året ger möjlighet att tillsammans med andra pedagoger reflektera över det specifika uppdraget att vara församlingspedagog i Svenska kyrkan. I utbildningsplanen finns ämnen som församlingspedagogik, Svenska kyrkans tro och bekännelse, bibel- och trosfrågor, Svenska kyrkans organisation och arbetssätt, informations- och kommunikationsfrågor, ledarskap, yrkesroll och identitet. Föreläsningar varvas med grupparbeten, projektstudier, seminarier, individuella studier och studiebesök.

Den vanligaste arbetsuppgiften för en församlingspedagog är att följa barn-, ungdoms, konfirmand- och föräldragrupper regelbundet under en längre tid. Att arrangera läger, kurser, seminarier och utbildningar för frivilliga är andra vanliga arbetsuppgifter. Eftersom församlingspedagogen är den i arbetslaget som är professionell pedagog ingår det också i uppdraget att tillsammans med arbetskamrater reflektera över vad människor lär i och av gudstjänsten. Att vara stöd för de förtroendevalda i mötesplanering eller långsiktig planering kan också vara en uppgift för församlingspedagogen.

Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan [1] är församlingspedagogernas yrkesförening.