Förkortning (måleri)

perspektivisk återgivning av enstaka föremål eller gestalter i syfte att skapa illusion av djup
Skall ej förväxlas med Heraldisk förkortning som används inom heraldiken.
Exempel på förkortning: Kristi begråtande (cirka 1490) av Andrea Mantegna.

Förkortning är inom måleriet en perspektivisk återgivning av enstaka föremål eller gestalter i syfte att skapa illusion av djup och av att något skjuter ut från bilden.

Förkortningar påträffas för första gången i grekiskt vasmåleri (omkring 400-talet f.Kr.) men utvecklades först under renässansen, som till exempel i Andrea Mantegnas Kristi begråtande. Under barocken utnyttjades förkortningstekniken till fullo, bland annat genom sotto in sù.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera