Yggdrasil-gillet, tidigare Föreningen Yggdrasil, är en svensk förening som sysslar med den nordiska schamanismen, och i viss mån med den gamla druidismen. Föreningen grundades i juni 1975 av Mikael W Gejel och Karin Norberg. Efter en viloperiod på några år återstartades Yggdrasil 1982 av Jörgen I Eriksson. Under många år leddes Yggdrasil-gillet av Jörgen I Eriksson, Mikael Gejel och Mikael Hedlund.

Namnet kommer från världsträdet Yggdrasil. Föreningen har fördjupat sig i de fornnordiska mysteriernas fem lärovägar, utesittning, trumresa, galderkonst, runmagi och sejd. Föreningen sysslade tidigt med praktiska övningar i shamanism. Yggdrasil-gillet har startat flera trum- och galdergrupper, haft många kurser, föredrag och sammankomster.

Under många år och i totalt 25 nummer gav föreningen ut tidskriften Gimle, världens första tidskrift för shamanism.[1] Det första numret av Gimle kom redan 1976, alltså flera år innan vågen av intresse för shamanism hade startat (se Svanberg a. a.). Denna intressevåg tog sin begynnelse i början av 1980-talet. Den amerikanska tidskriften Shaman's Drum Journal startades först 1987. Till stor del fungerade Gimle som ett språkrör för Yggdrasil-gillet. Dock medverkade alltid artikelförfattare utan anknyning till Yggdrasil-gillet. Bland de religionshistoriker, antropologer och andra som medverkade var inte alla medlemmar i gillet. Sedan 2004 har inget nytt nummer av Gimle utkommit.

Yggdrasil-gillet ingår numera i Svenska Misraimförbundet. Yggdrasil-gillet leds av en ålderkvinna, för närvarande Eva Wolgers.

Litteratur

redigera
  • Mikael Gejel (red): Gimle Nr 1-24 (1976-1997), Gimle Nr 1 (2004)
  • Jörgen I. Eriksson, Marie Ericson, Mikael Gejel, Mikael Hedlund: "Sejd" Stockholm 1988
  • Galina Lindquist: "Shamanic Performances in the Urban Scene. Neo-Shamanism in contemporary Sweden", Stockholm 1998 (doktorsavhandling om Yggdrasil-gillet)
  • Jan Svanberg "Den Skandinaviska nyshamanismen", Åbo 1994 (pro gradu avhandling om tidskriften Gimle)

Referenser

redigera
  1. ^ Om Gimle som världens äldsta tidskrift för shamanism, se Jan Svanbergs avhandling "Den Skandinaviska nyshamanismen", särskilt sid 12-22.