Antikvarie

yrke inom kulturminnesvård
(Omdirigerad från Föremålsantikvarie)

En antikvarie är yrkestiteln för en tjänsteman vid kulturmiljövårdande myndighet, museum eller privat firma. Förr var ordet även en beteckning på fornforskare eller antikvitetskännare i allmänhet.

Antikvarie Ann Catherine Bonnier i arbete på långhusvinden i Tidersrums kyrka.

Föremålsantikvarie

redigera

En föremålsantikvarie arbetar med bevarande av föremål, till exempel genom att dokumentera och vårda inredningar, förmedla och visa föremål, konst- och industriprodukter. Arbetsuppgifter inom exempelvis insamling, förmedling och bevarande eller handel och bruk av föremål är vanliga. Föremålsantikvarier kan arbeta med antikvariska frågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer och liknande, eller i eget eller andras företag på den privata marknaden, till exempel med utställningsproduktion, kulturturism, näthandel, i inrednings-, auktions- eller antikbranschen. Förr låg föremålsantikvariens utbildningsbakgrund ofta inom ämnena konstvetenskap, arkeologi, etnologi eller museologi, men i dag väljer många att studera kulturvård med inriktning mot föremål och interiörer.

Landsantikvarie

redigera

Landsantikvarie är chefen för ett länsmuseum. Landsantikvarien är huvudansvarig för museiarbetet inom länet samt remissinstans för Länsstyrelsen Riksantikvarieämbetet, bland annat beträffande byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar. I arbetet ingår att vara rådgivare för verksamheten inom hembygdsrörelsen. En stiftelse bildad av denna rörelse tillsammans med landsting och kommun svarar som regel för anställningen av landsantikvarie.

Varianter

redigera

Utbildningar i Sverige

redigera