Fælledparken är en parkØsterbro i Köpenhamn.

Fælledparken i maj månad.
Fælledparken som den var 1957–1976.

Parken skapades 1906–1914 av landskapsarkitekten Edvard Glæsel tillsammans med Köpenhamns kommun.

Externa länkar Redigera