Fågelsången, Helsingfors stad

villa- och parkområde i Helsingfors

Fågelsången (finska: Linnunlaulu) är ett villa- och parkområde med företrädesvis trävillor från slutet av 1800-talet vid Tölövikens östra strand i stadsdelen Berghäll i Helsingfors.

Villa 11, Blå villan i Fågelsången
För andra betydelser, se Fågelsången.

Området ligger på ömse sidor av järnvägen till säckstationen Helsingfors centralstation. Redan då området bebyggdes gick järnvägen genom området i en djup fåra, som var sprängd i berget och delade området i två delar. Järnvägen breddades senare i flera omgångar, från ursprungliga två spår till över tio spår, och somliga villor har därför rivits. Dessutom revs en del villor på 1960-talet för att ge rum åt Helsingfors stadsteater. Som en del av Alvar Aaltos centrumplan från 1960-talet tänktes en bred billed, Frihetsgatan, dras genom villaområdet mellan stadscentrum och Böle. Denna plan genomfördes dock ej.

Trots rivningar står en stor del av villorna kvar i dag och en del har renoverats. I Villa 11, Blå villan vid Tölöviken, finns en konstnärsateljé och ett sommarkafé. Den bredvidliggande Villa 10, numera benämnd Villa Kivi, står till Helsingfors författarsällskaps förfogande. På östra sidan järnvägen finns Helsingfors Diakonissanstalt.

Bildgalleri redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera