Färingar (Føroyingar) är en liten etnisk grupp i Norra Europa med nordiskt och keltiskt ursprung. Största delen av färingarna finns på Färöarna samt i Danmark och Norge. Färöiska är nära besläktat med isländska och ännu närmare den nu utdöda fornnordiskan. Man räknar med att det finns omkring 80 000–90 000 färingar i hela världen varav den största delen finns i Skandinavien.

Färingar
Flag of the Faroe Islands.svg
Färöarnas flagga
Faroese girls in costume.jpg
Tre färöiska flickor i den traditionella folkdräkten.
Antal sammanlagt
48 344
Regioner med betydande antal
Färöarna 48 344
Språk

Färöiska

Religion

Kristna Lutheraner

Besläktade folkgrupper

Danskar, Islänningar, Norrmän, Svenskar och Britter