Exillitteratur, ty. Exilliteratur, (även Emigrantenliteratur), litteratur av författare som inte kan verka i hemlandet och därför lever i exil för att kunna verka fritt.