Evidensbaserad medicin (förkortning EBM) eller bevisbaserad medicin är tillämpning av en enhetlig bevisstandard, hämtad från naturvetenskapliga arbetsmetoder, på vissa aspekter av medicinsk vård. Specifikt försöker EBM att mäta bevis[1] relevanta för risk och nytta av behandlingar (inklusive avsaknad av behandling). Enligt Centre for Evidence-Based Medicine: "Evidensbaserad medicin är den samvetsgranna, tydliga och omdömesgilla användningen av bästa tillgängliga bevis för att fatta beslut om vård av individuella patienter."[2]

I patientsäkerhetslagen anges att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, där en föreliggande proposition [3] säger att författningstexten innebär ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. Rent juridiskt anses således den beprövade erfarenheten vara likställt med empiri.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera