Evangeliska Förenade Brödrakyrkan

Evangeliska Förenade Brödrakyrkan (Evangelical United Brethren Church) var ett amerikanskt trossamfund som bildades 1946, genom samgående mellan Evangelikala Sällskapet och Förenade Brödrakyrkan i Kristus. Båda dessa rörelser hade sina rötter bland tyska invandrare.

Evangeliska Förenade Brödrakyrkan
Grundad1946
Nedlagd1968
TypKristet samfund
Officiella språkEngelska

Evangeliska Förenade Brödrakyrkan gick 1968 samman med Metodistkyrkan i USA och bildade the United Methodist Church. De som motsatte sig detta samgående startade istället Evangelical Church of North America.