Eureka är en forskningsstation på FosheimhalvönEllesmereön i det kanadensiska territoriet Nunavut. Här finns en flygplats.

Forskningsstationen sedd från dess flygfält.