Essentiella ämnen är livsnödvändiga ämnen som en organism inte kan producera själv. För växters del måste dessa finnas i jorden och djur måste få dem via kosten.

Ämnena är inte desamma för alla djur, exempelvis är C-vitamin ett essentiellt ämne för människor men inte för ett flertal andra djur.

För människan är de essentiella ämnena: vissa aminosyror, fettsyror, vitaminer samt mineraler och proteiner.