Öppna huvudmenyn

Erinna (grekiska Ἤριννα) var en forngrekisk skald. Hon levde omkring 600 f.Kr. och var samtida med Sapfo, till vilken hon stod i förtroligt vänskapsförhållande. Såsom hennes födelseort uppges dels någon av öarna Telos, Tenos eller Rhodos, dels staden Teos i Jonien. Hon dog vid nitton års ålder. Bland hennes dikter berömmes i synnerhet Elakate (sländan), ett episkt skaldestycke omfattande ungefär 300 verser, av vilka det numera blott återstår obetydliga fragment av tvivelaktig äkthet. Hon författade även epigram, av vilka några (sannolikt äkta) finns i behåll.

Erinna har en kraterVenus uppkallad efter sig.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Erinna, 3 oktober 1907.