Öppna huvudmenyn

Erik Sandell, född 15 juli 1836 i Järvsö socken, Gävleborgs län, död 23 juni 1878 i Paris, var en svensk järnvägsbyggare.

Sandell, som var av bondesläkt, blev student i Uppsala och deltog under Claes Adolf Adelsköld i byggandet av Gävle-Dala Järnväg. Han genomgick 1859–61 Högre artilleriläroverketMarieberg, blev 1863 löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren och var 1863–66 chef för byggnaderna vid järnvägslinjen Köping-Uttersberg samt 1866 överingenjör vid Köping-Arbogabanan.

Efter att Sandell återkommit från en utländsk resa, påyrkade han i föredrag de smalspåriga järnvägarnas användande i Sverige. Bland de många banor han byggde kan nämnas: Karlshamn-Vislandabanan 1872–74, Utsjöbanan i Dalarna och Uddeholmsbanan i Värmland 1873–76 samt tillika med norrmannen Wessel två tredjedelar av Motala-Hallsbergsbanan 1871–73, Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg 1872–75 och järnvägen genom Dalsland till norska gränsen 1875–78. Han utnämndes 1876 till kapten i ovannämnda kår.

KällorRedigera