Erik Lovisin

svensk friherre och ämbetsman

Erik Lovisin, född i Södertälje (födelseåret okänt, sannolikt 1640-talet), död 18 maj 1693, var en svensk friherre och ämbetsman.[1] Han var farfar till Erik Jakob Lovisin.

Erik Lovisin
Erik Lovisin.
Titlar
Tidsperiod 1687-1693
Företrädare Axel Stålarm
Efterträdare Håkan Fägerstierna
Personfakta
Född 1640-talet
Död 18 maj 1693
Släkt
Frälse- eller adelsätt Lovisin
Far Olof Lovisinius
Mor Carin Månsdotter
Familj
Make/maka Catharina Lenström
Barn Brita
Erik
Catharina
Olof
Anna Catharina
Olof
Christina
Nils
Anna
Margareta
Carl
Jakob

BiografiRedigera

Lovisin var son till Olof Eriksson Lovisinius, som var borgmästare i Södertälje, och senare assessor i Svea hovrätt och häradshövding över Frösåkers härad.[1]

Efter studier vid Uppsala och Greifswalds universitet blev Lovisin 1666 auskultant och 1671 notarie i Svea hovrätt.[2] 1674 blev han advokatfiskal i och adlades 1675 med bibehållande av sitt namn, Lovisin. Han introducerades dock aldrig på Riddarhuset som adelsman. År 1676 utnämndes han till revisionssekreterare och 1687 till landshövding i Östergötlands län samt blev samma år friherre.[1]

Lovisin räknades som en duglig ämbetsman och en av de främsta för att förverkliga Karl XI:s planer. Han var sekreterare i Stora kommissionen över förmyndarstyrelsen och ledamot av dennas fortsättning, Kammarkommissionen, samt tillhörde 1684-85 års Kyrkoordningskommission och den 1686 tillsatta Lagkommissionen. Efter hand förvärvade han en ganska stor förmögenhet; dock hade han redan under danska kriget haft möjlighet att på egen bekostnad utrusta åtskilliga ryttare och dragoner samt att ge kronan kontanta förskott.[1]

År 1693 bildade han ett släktfideikommiss av sin egendom Brandalsund, i Ytterjärna socken i Öknebo härad, Stockholms län, som stannade i släktens ägo till 1908.[1]

KällorRedigera

  1. ^ [a b c d e] Lovisin, Erik i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 682 
Företrädare:
Axel Stålarm
Landshövding i Östergötlands län
1687–1693
Efterträdare:
Håkan Fägerstierna