Ericus Aurivillius

svensk jurist och språkforskare, Uppsala universitets rektor

Ericus Aurivillius, född 31 juli 1643 i Knutby socken, död 5 februari 1702, var en svensk jurist och språkforskare, Uppsala universitets rektor. Han utgav den första svenska språkläran.

Ericus Aurivillius var son till riksdagsmannen och kontraktsprosten Olaus Christophori Aurivillius och hans hustru Barbara Cassiopæa. Han studerade vid Uppsala universitet, där han 1684 blev professor i romersk rätt. Vårterminerna 1691 och 1700 var han rektor vid Uppsala universitet; på den tiden uppbars ämbetet terminsvis av särskilt framstående professorer.

1684 skrev han Grammaticæ svecanæ specimen, men den förblev handskrift i två hundra år. Först 1884 kom den i tryck av G. Stjärnström. 1693 skrev han den första fonetiken över svenska språket som även innehåller rättstavningslära, Cogitationes de lingvæ Svionicæ.

Han gifte sig 1681 med Johannes Loccenius dotter, Anna Loccenia.

KällorRedigera

  • Gustaf Utterström, artikel i Svenska Män och Kvinnor Del 1, Albert Bonniers förlag Stockholm 1942
Företrädare:
Carl Casper Wrede
Uppsala universitets rektor
Vt 1691
Efterträdare:
Jakob Arrhenius
Företrädare:
Ericus Liung
Uppsala universitets rektor
Ht 1700
Efterträdare:
Jakob Arrhenius