För tidningen Epix, se Epix.

Epix eller Epix förlag är vardagliga benämningar på tre olika svenska serieförlag (bolag) som framför allt givit/ger ut vuxenserier. De tre förlagen har innehaft namnet Epix efter varandra, och förläggare för alla tre är/har varit Horst Schröder. Därför betraktas de tre förlagen ofta som ett och samma.[1][2] Grundandet av det första förlaget skedde 1982 (var då känt som Medusa). De olika förlagen under "Epix-etiketten" har i flera decennier tillhört de viktigaste svenska introduktörerna av nya seriegenrer, med tonvikten lagd på vuxenserier av kontinentaleuropeiskt snitt. Under senare år har utgivning av seriealbum kompletterats av ett växande antal bilderböcker, ofta riktade till en yngre publik.

Epix Bokförlag AB
Horst Schröder 140518-0883.jpg
Horst Schröder, ägare med mera (bild från 2014).
Org.nr556630-9224
TypAktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Stockholms län, Sverige
NyckelpersonerHorst Schröder (ägare m.m.)
Göran Ribe (redaktör)
Branschbokförlag
Produkterseriealbum, bilderböcker (för barn/vuxna)
Historik
Grundat2002 (föregångare grundade 1982 och 1984)
GrundareHorst Schröder
Tidigare namnHorst Schröder AB ("Medusa"), RSR Epix AB, Epix Förlags AB
Övrigt
SloganSveriges största och äldsta bokförlag för vuxenserier
Webbplatswww.epix.se

Historik – tre olika förlag Redigera

För mer om förlagshistoriken, se även Horst Schröder

Epix är som förlag betraktat inte ett utan tre olika förlag (bolag), alla tre med Horst Schröder som utgivare. Under perioden 1984–1993 rörde det sig om RSR Epix AB som grundades för att ge ut serietidningar och startade med Epix och Pox. Förlaget kompletterade sin växlande tidningsutgivning med utgivning av olika albumtidningar och albumkollektioner; dessa var ofta betitlade efter förlagets tidningar (som Tungmetall presenterar efter Tung Metall och Studio Epix efter Epix). S:et i RSR stod för Schröder, medan de två R:en motsvarade initialerna till de två andra ursprungliga grundarnas (efter)namn. Förlagets utgivning upphörde under 1993, i samband med bland annat distributionsproblem (se Horst Schröder). För att få resurser att satsa på verksamheten gick Epix vid årsskiftet 1989/1990 ihop med Pandora Press och Atlantic Förlags AB. Epix' tidningar skulle produceras av RSR Epix men ges ut av Atlantic.[3] 1991 var dock Epix' tidningsutgivning tillbaka i egen regi, efter att samarbetet inte gett de tänkta fördelarna.[4]

1993–2002/2003 stod Epix (förlag) för Epix Förlags AB (Epix Förlags Aktiebolag[5]). Detta var det nya namnet på det förlag som Horst Schröder grundat 1982 och som under tio års period var känt som Medusa (i kolofoner och på brevadresseringar som Medusa Förlag Horst Schröder AB, i legala papper Horst Schröder Aktiebolag[5]). Förlaget började sin verksamhet med svart-vita seriealbum – i första hand serieantologier av vuxenserier från Europa och USA. Sedan RSR Epix AB startats, med dess utgivning av tidningar och album av standardstorlek, koncentrerades Medusas utgivning länge till svenska originalseriealbum eller större seriealbumutgåvor (se serieroman). Åren runt 1990 sköttes dock "Medusa-utgivningen" av RSR Epix, där Medusa endast under ett antal år fungerade som en förlagsetikett hos RSR Epix AB. Under perioden som Epix Förlags AB fortsattes den utgivningen, om än i något mer begränsad skala, och det kompletterades med enstaka utgivningar av erotiska seriealbum (se även Velvet/Topas).

Sedan 2002/2003 står Epix (förlag) för Epix Bokförlag AB.[6] Det nya förlaget fortsatte i princip utgivningen från Epix Förlags AB och har årligen givit ut ett (drygt) halvdussin albumutgåvor. Under 2010-talet har man dessutom kompletterat sin serieutgivning med barn- och bilderböcker, ofta med serieanknytning. Bland de publicerade namnen finns Neil Gaiman, Dave McKean[7] och Joann Sfar.[8]

2014/2015 ägnades det 30-årsjubilerande förlaget (räknat från 1984) en utställning på Serieteket i Stockholm.[9]

Betydelse Redigera

Under ett knappt årtionde var förlaget (i antalet titlar räknat) ett av de största svenska serieförlagen. Man satsade framför allt på nyare tecknade serier av en kontinentaleuropeisk, "vuxen" typ och stod där för något helt eget på den svenska seriemarknaden. Redan i slutet av 1980-talet hade övriga svenska serieförlag minskat eller upphört med sin utgivning av europeiska albumserier. Efter RSR Epix' nedläggning minskade den ytterligare. Några år senare återhämtade sig den svenska serieutgivningen något, i samband med mangavågen, men även denna har nu i början på 2010-talet mer eller mindre dött ut.

Förnyad aktualitet har Schröders utgivning fått genom att han 2013 planerar att ge ut Alan Moores och Melinda Gebbies seriebok Lost Girls.[10] Serien innehåller bland annat minderåriga i sexuella situationer, ett faktum som gjort den ytterst kontroversiell[11] i ett Sverige där "Mangamålet" 2010–2012 ledde till en omfattande debatt kring konstens frihet och dess begränsningar.

Tidningsutgivning Redigera

Förlaget, det vill säga RSR Epix AB (se ovan), gav mellan 1984 och 1992 ut ett stort antal serietidningar med olika livslängd. Man tvingades 1992/1993 helt avsluta tidningsutgivningen efter ohållbara distributionsavtal.

Albumutgivning Redigera

De olika Epix-förlagen har även givit ut en stor samling av seriealbum. Under perioden som RSR Epix (1984–93) gavs de främst ut som del av någon av nedanstående albumkollektioner/albumtidningar:

Se även Redigera

Referenser Redigera

 1. ^ "Seriealbum 2002". Arkiverad 28 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. Urhunden.se. Läst 2012-06-16.
 2. ^ "Seriealbum 2004". Arkiverad 28 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. Urhunden.se. Läst 2012-06-16.
 3. ^ Epix 1990:3, s. 59. Läst 17 mars 2013.
 4. ^ Epix 1991:8, s. 3. Läst 17 mars 2013.
 5. ^ [a b] "Epix Förlags Aktiebolag". Bolagsverket.se. Läst 2012-05-22
 6. ^ "Epix Bokförlag AB". Bolagsverket.se. Läst 2012-05-22
 7. ^ Epix Förlag AB (2012-09-23): "När vargarna kommer ut ur väggen, då är det klippt!". Arkiverad 23 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine. Mynewsdesk.com. Läst 26 november 2014.
 8. ^ "Herr Krokodil är mycket hungrig". Arkiverad 18 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. Litteraturmagazinet.se, 2012. Läst 26 november 2014.
 9. ^ " Miniutställning på Serieteket: Epix 30 år!". Arkiverad 22 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. Serieteketbloggen, 2014-11-26. Läst 26 november 2014.
 10. ^ Kulturnytt (2013-04-30): ”Horst Schröder ger ut kontroversiella "Lost Girls"”. Sverigesradio.se. Läst 11 september 2013.
 11. ^ Kulturnytt (2013-04-29): "Hyllade "Lost Girls" kan inte säljas i Sverige". Sverigesradio.se. Läst 11 september 2013.

Externa länkar Redigera