Epikondyl är ett ledutskott på överarms och lårben i respektive armbågs och knäled.

Till höger i bilden ses den mediala epikondylen på lårbenet (femur).

Finns ofta en lateral och en medial.


Se även

redigera

Tennisarmbåge - Lateral epikondylit

Golfarmbåge - Medial epikondylit