Enhet Ei 1644 var en militär enhet inom den Kejserliga japanska armén. Det var en del av Departementet för Epidemisk Prevention och Vattenrening och låg under Japans Armé i Centrala Kina. Enheten var stationerad i Nanking mellan 1939 och 1945.

Enhet Ei 1644 ägnade sig åt att utveckla biologiska vapen genom olagliga och dödliga mänskliga experiment.

Enheten var inhyst i en före detta sjukhusbyggnad i Nanking. Det fokuserade främst på odling av bakterier och utveckling av gifter, som sedan testades på fångar. Fångarna var inhysta på fjärde våningen, som var förbjuden för större delen av personalen. Fångarnas lik brändes i en förbränningsugn om natten på fastigheten.

Bara en liten del av verksamheten sysslade dock med mänskliga experiment, och större delen av den japanska personalen var ovetande om fångarna och förbjudna tillträde till fjärde våningen.

Vid krigsslutet dödades fångarna, byggnaden sprängdes och personalen evakuerade.[1]

Referenser redigera