Enhancers eller förstärkande gensekvens är områden på DNA:t som kan öka geners transkriptionsskapacitet. Enhancers är cis-regulatoriska element vilket innebär att de ofta är belägna på samma DNA-sträng som de gener de reglerar. De behöver dock ofta inte sitta särskilt nära genen som skall transkriberas. Enhancerregioner kan öka transkriptionen både uppströms och nedströms från en promotorsekvens[1].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”KI MeSH - Enhancers”. KI MeSH. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=G02.111.570.080.689.330&tool=karolinska. Läst 29 januari 2012.