Endokardit, bakteriell, eller virusorsakad, inflammation i hjärtats klaffar. De bakterier (oftast gula stafylokocker eller alfa-streptokocker) som orsakar infektionen bärs med blodet till klaffarna, där de slår sig ner. Vid en akut endokardit (oftast orsakad av gula stafylokocker) kan klaffarna förstöras av infektionen. Om så sker är situationen livshotande eftersom hjärtats pumpförmåga dramatiskt försämras. Klaffarna kan då behöva bytas ut genom kirurgiska ingrepp. En komplikation till sjukdomen är blodproppar som uppstår när små bitar av klaffarnas bakteriebeläggning lossnar och seglar iväg med blodströmmen. Sjukdomen behandlas med höga doser antibiotika intravenöst.

Endokardit
Latin: endocarditis
Bartonella henselae bacilli i hjärtklaffarna på en patient.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10I33
ICD-9421
DiseasesDB4224
Medlineplus001098
eMedicineemerg/164  med/671 ped/2511
MeSHsvensk engelsk

Man kan få endokardit av injektionsmissbruk, och dåligt skötta förkylningar samt dålig munhygien.

Patienter med medfödda eller förvärvade hjärtfel och patienter med protetiska hjärtklaffar är riskpatienter.