Endemi

företeelsen att en sjukdom förekommer och sprids i ett begränsat geografiskt område eller en begränsad grupp människor
För det ekologiska begreppet, se Endemism.

Endemi (av grekiskans endemios "inhemsk") är när en sjukdom förekommer på en relativt konstant nivå i ett samhälle eller ett begränsat geografiskt område. Termen används speciellt ofta om infektionssjukdomar. Bland endemier som förekommer i Sverige ingår vattkoppor. Om frekvensen av insjuknade ökar så talar man om en epidemi. En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.

Fler exempel:

Se ävenRedigera

KällorRedigera