Öppna huvudmenyn
För det ekologiska begreppet, se Endemism.

Endemi (av grekiskans endemios "inhemsk") är när en sjukdom förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller i ett begränsat geografiskt område. Termen används speciellt ofta om infektionssjukdomar. En endemi som förekommer i Sverige är vattkoppor. Om frekvensen av insjuknade ökar så talar man om en epidemi. En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.