Encyclopædia Iranica

engelskspråkigt referensverk eller encyklopedi som innehåller information om iransk historia och civilisation

Encyclopædia Iranica är ett engelskspråkigt referensverk eller encyklopedi som innehåller information om iransk historia och civilisation. Den fokuserar på de iranska folkens språk, kultur, historia och geografi samt deras förhållande till andra kulturkretsar. Referensverket är alltså tvärvetenskapligt och faller inom iranistikens ämnesområden.

Encyclopædia Iranica ges ut sedan 1985 av iranisten Ehsan Yarshater vid Columbia University i USA.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera