En blå bok är ett prosaverk av August Strindberg fördelat på flera volymer med gemensam paginering. De fyra delarna utkom under åren 19071912.

Verket innehåller 650 uppsatser av Strindberg i en mängd olika ämnen, bland annat astronomi, biologi, kemi, språk, psykologi och teologi.

Externa länkar Redigera