Emscher är en biflod från höger till Rhen i Westfalen och Rhenlandet. Den är 98 km lång och utmynnar vid Hamborn.

Emscher följes av en lång sträcka av Rhen-Hernekanalen.