Ej att förväxla med Emaus.
Denna artikel behandlar orten Emmaus. För Emmausrörelsen, se Emmaus (organisation). För Emmauspriset, se Emmauspriset.

Emmaus är en plats i Israel som fått avsevärd betydelse i kristet tänkande.

Kvällsmåltid i Emmaus av Caravaggio, 1601

I Lukasevangeliet 24:13 omnämns Emmaus som en by 12 kilometer (60 stadier) eller 32 kilometer (160 stadier) från Jerusalem; avståndet varierar mellan olika bibelversioner. Här berättas att Jesus sågs i Emmaus samma dag som han återuppstod från de döda. Två av apostlarna träffade honom på vägen till Emmaus. De vandrade tillsammans och diskuterade det som hänt de senaste dagarna. När de kom fram till Emmaus bjöd apostlarna Jesus att stanna kvar och äta en måltid hos dem. Först i samband med att han bröt brödet vid måltiden kände de igen honom, och då försvann han.

Det råder olika uppfattningar om vilken modern plats den bibliska texten avser.

Emmaus har även varit namnet på olika kapell, kyrkor och missionshus inom frikyrkan, såsom exempelvis Emmauskapellet i Örebro, vars nutida kyrka heter Korskyrkan och den tidigare missionskyrkan Emauskyrkan (numera Mikaelskapellet) på Karlbergsvägen i Vasastan i Stockholm.