Öppna huvudmenyn

Emanuel af Geijerstam (läkare)

svensk läkare

Gustaf Emanuel af Geijerstam, född 10 augusti 1868 i Svennevads socken, död 14 maj 1928 i Göteborg, var en svensk läkare.

Emanuel af Geijerstam var son till seminarielektorn Gösta af Geijerstam och bror till Gustaf af Geijerstam och Karl af Geijerstam. Efter avlagd mogenhetsexamen vid Kalmar högre allmänna läroverk 1885 inskrevs han vid Lunds universitet och blev legitimerad läkare 1897. Han umgicks i kretsen av De unga gubbarna och Tuakotteriet och blev vän och senare svåger till Bengt Lidforss. Genom Otto Georg Wetterstrand lärde sig af Geijerstam hypnos, en metod han sedan flitigt kom att bruka som läkare. Då Sigmund Freuds läror först presenterades var Geijerstam kritisk mot dessa men kom senare att skatta honom högt som forskare. Under ett besök i Zürich provade han själv psykoanalys och kom därefter att själv använda metoden, främst under influens från Herbert Silberer, Carl Gustav Jung och Johannes Irgens Strømme, den senare såg han som sin stora förebild. Geijerstam kom att författa ett mängd skrifter inom psykiatrins område.

KällorRedigera