Elisabet av Holstein är namnet på flera holsteinska prinsessor: