Elfenbenstorn är en symbol för intellektuell eller mental avskildhet dit den lärde eller diktaren kan fly (jfr eskapism) för att undkomma den olärda massans uppmärksamhet, eller den misantropiske romantikerns självvalda ensamhet. I denna betydelse myntades uttrycket av Charles Augustin Sainte-Beuve för att beteckna Alfred de Vignys leverne på äldre dagar. Uttrycket fick sedan spridning med Henry James ofullbordade roman The Ivory Tower. Till en början en poetisk omskrivning för en attityd, har uttrycket senare blivit allt mera pejorativt.

Ordet förekommer i en annan betydelse i Bibeln. Se Höga visan 7:4.