Elevator

bandtransportör med medbringare

En elevator är en transportör med medbringare,[1] till exempel skopor. Elevatorn transporterar gods på ett band eller liknande samtidigt i höjdled som horisontellt, i likhet med en rulltrappa för persontransport mellan olika (vånings)plan.

Patentritning för Robert Dunbars amerikanska patent för förbättring av sädeselevator från 1880
Mudderverk med skopelevator
Tömning av säd med skopelevator till sädessilo i Buffalo, New York i USA 1943

Typisk användning av elevator finns inom jordbruk och livsmedelsindustri för hantering av säd, foder eller gödsel, inom gruvindustri, i sandtag, i processindustri, vid muddring och i hamnar.

Uppfinningen av elevatorer möjliggjorde utveckling i USA av sädeslagring av höga sädessilor från mitten av 1800-talet, i vilka lös säd fylldes i höga flervåningsceller uppifrån med hjälp av skopelevatorer. På engelska fick också själva silon namn efter elevatorn ("grain elevator").[2] Innan användningen av sädeselevatorer medgav bulklastbulkhantering, lagrades och transporterades säd i säckar. Innovatörer anses vara köpmannen Joseph Dart och ingenjören Robert Dunbar (1812–1890), som 1842–1843 installerade en skopelevator i Buffalo, New York, som transporterade säd från ett lastfartygs lastrum till toppen av ett torn på kajen.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera