Elektronisk kommunikation är all sändning eller mottagande genom elkabel eller radiotrafik med maskinell metod.

Lagen om elektronisk kommunikation reglerar i Sverige all användning detta.

Exempel: