Elektrofil aromatisk substitution

EAS är förkortning för elektrofil aromatisk substitution, vilket är en substitutionsreaktion på en aromatisk molekyl.