Ekonomiprogrammet är jämfört med tidigare läroplan ett nytt program enligt Gy 2011 som är högskoleförberedande och som i och med gymnasiereformen skilde sig från samhällsvetenskapsprogrammet då ekonomi bara var en inriktning där. Följande kurser läses:

Innehåll efter GY11 redigera

Samtliga elever på Ekonomiprogrammet läser, utöver kärnämneskurserna och gymnasiearbetet:

Inriktningar redigera

Ekonomi redigera

Juridik redigera

Källor redigera

https://web.archive.org/web/20131217221335/http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/ekonomiprogrammet