Skilt från-tecknet

matematisk symbol mellan två led som visar att de inte är likvärdiga
(Omdirigerad från Ejlikamedtecken)
Ej att förväxla med , ǂ eller skiljetecken.

Skilt från-tecknet, även kallat ej lika med-tecknet, inte lika med-tecknet eller negerat likhetstecken (≠) är, främst, en matematisk symbol som sätts mellan två led för att visa att dessa inte är likvärdiga.[1][2] Det utgörs av ett struket likhetstecken:

  • där x ≠ 0 (det vill säga funktionen f gäller för samtliga värden av x, förutom då x = 0).

Tecknet utläses skilt från, ej lika med eller inte lika med:

  • (läs x är inte lika med z)

Tecknet är motsatstecken till likamedtecknet (=).

I programspråk skrivs tecknet ≠ bland annat som != (C, Java, C-sharp), <> (Pascal), /= (Lisp), .

Tecknet ≠ används även (jämte dubbelkorset ‡) inom kemin för att beteckna aktiverade komplex och övergångstillstånd.[3]

Typografiska aspekter

redigera

Tecknet följer samma typografiska regler som likamedtecknet (=).

Unicode, HTML och LaTeX

redigera
  • Unicode-koden för ≠ är U+2260 (Not equal to)
  • HTML-koden för tecknet är &#x2260; eller &#8800; eller &ne;
  • I LaTeX är koden för ≠ är \ne

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Kiselman, Christer O.; Mouwitz Lars (2008). Matematiktermer för skolan (1. uppl.). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. sid. 60. Libris 11261968. ISBN 9789185143122. http://www2.math.uu.se/~kiselman/termer12.pdf 
  2. ^ Weisstein, Eric W.. ”Inequation”. MathWorld – A Wolfram Web resource. http://mathworld.wolfram.com/Inequation.html. Läst 12 november 2019. 
  3. ^ E.R. Cohen, T. Cvitas, J.G. Frey, B. Holmström, K. Kuchitsu, R. Marquardt, I. Mills, F. Pavese, M. Quack, J. Stohner, H.L. Strauss, M. Takami, and A.J. Thor, "Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry", IUPAC Green Book, 3rd Edition, 2nd Printing, IUPAC & RSC Publishing, Cambridge (2008), s. 60 (http://media.iupac.org/publications/books/gbook/IUPAC-GB3-2ndPrinting-Online-22apr2011.pdf)