Einheitsfrontlied är en tysk socialistisk visa från 1934 med text av Bertolt Brecht och musik av Hanns Eisler.