Einar Löfstedt kan avse de båda svenska klassiska filologerna: