Öppna huvudmenyn

Echelong eller echelon (franska: échelon, diminutiv av échellestege’) är en term inom krigsvetenskapen. När en trupps underavdelningar är ordnade bakom varandra liksom pinnarna i en stege, säges truppen vara formerad i echeloner, och var och en av dessa självständigt uppställda underavdelningar kallas en échelon. Man använder echelonformeringen som anfallsform dels för att kunna spara en del krafter, vilka man efteråt vill använda företrädesvis mot fiendens flank, och dels för att åstadkomma plötslig frontförändring. Echelonerna bildas därigenom, att avdelningen eller avdelningarna på endera flygeln eller i mitten rycker fram och på ett visst avstånd följs av närmaste avdelningar och så vidare. Då frontförändring med tillhjälp av echelonformering skall ske, förändrar underavdelningarna, sedan echeloner bildats, riktningen var för sig åt det håll den tillbakadragna flygeln är. Echelonformering användes med stor fördel under linjetaktikens dagar och särskilt av Fredrik II av Preussen. Den kom sedan att bli anlitad företrädesvis av kavalleriet, men är numera mindre använd.

Med echeloner menar man även avdelningar, som i vissa grupper följer efter varandra, såsom marschecheloner, tågecheloner vid järnvägstransport, med mera.

KällorRedigera