Ebbe Skammelsson

medeltida ballad

Ebbe Skammelsson är en svensk medeltida ballad (SMB 125, TSB D  251, DgF 354, NMB 109) i episk-lyrisk genre. Balladen blev nedskriven på svenska 1622 av fröken Margareta Brahe (Per Brahes visbok, Skoklosters slotts bibliotek), men härstammar troligtvis från Danmark. Varianter finns från Västergötland, Östergötland och Småland; dessutom återfinns den i danska och norska traditioner. Handlingen utspelar sig på Tidön, på danska i Thy i Nordjylland. Det är en så kallad riddarvisa, en visa som framfördes av speciella berättare vid hoven, ofta ackompanjerade av harpa.

HandlingRedigera

Den handlar om riddaren Ebbe Skammelsson, en adelsyngling som träffar och förlovar sig med jungfru Lucie. Innan han hinner gifta sig måste han dock träda in i tjänst vid kungens gård och är därför borta i flera år. Under tiden passar Ebbes bror Pedher på att vinna Lucies hjärta. Efter en konstig dröm anar Ebbe oråd och rider hem till sin gård. Där har just bröllop hållits mellan Pedher och Lucie.

Ebbe drar där sitt svärd och hugger ihjäl Lucie, Pedher och sårar sin far dödligt med sitt svärd.[1] Hans mor klarar sig med en avhuggen hand. Balladen slutar med att Ebbe flyr ut i skogen som den laglöse mannen han blivit.

FinnvedenRedigera

Enligt lokaltradition från Finnveden i Småland ska Ebbe sökt skydd undan sina förföljare på ön Högaholm i sjön Bolmen.

Där har historien också en något annan gång: Ebbe Skammelsson från Skottland var förlovad med Malfred. Ebbe ville uppleva fjärran länder innan han gifte sig och fick sju år på sig. Under tiden dog Malfreds far och Malfred blev trolovad med en annan man, sedan man trodde Ebbe dött. Bröllopet hålls på den dag Ebbe lovat komma tillbaka. På bröllopsdagen dyker också Ebbe upp och ställs inför faktum. Upprörd hugger han huvudet av såväl sin tilltänkta svärmor, som av bruden och brudgummen.[2]

BalladenRedigera

Skammel han bodde på Tidön,

Han var både rik och kåt,

Så karske åtte han söner fem,

De två gick världen emot.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Tre de äro döde,

Och två de leva än;

Det vill jag för sanning säja,

De äre två raske hovmän.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han låter sadla sine hästar:

"Jag vill rida in under ö,

jungfru Lucie vill jag gästa."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson

Han rider i jungfruns gård

Ute står jungfru Lucie lilla,

var svept i sabbel och mård.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"I stånde här, jungfru Lucie

äre svept i sabbelskinn,

vilja I låna mig hus i natt

och bliva allerkäraste min?"

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Väl skolen I få hus i natt

Och foder till edra hästar,

men det står min moder till

att svara sådane gäster.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


I gå eder i stuvan in

och rådes med moder min,

så länge jag går här i stenstuvan

och blandar mjöd och vin."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"I sittja här, jungfruens moder,

äre svept i sabbelskinn,

viljen I mig jungfru Lucie giva

till allerkäraste min?"

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var jungfruens moder,

monde såleds därtill svara:

"Eder giver jag min käre dotter,

om hon eljest eder behagar."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Hören I, liten Lucie,

viljen I efter mig bida,

så länge jag tjänar i konungens gård

och lärer mig dusten rida?"

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Eder bider jag i vintrar,

och så i vintrar två,

och eder bider jag så lång en tid,

som i mig läggje oppå."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe han tjänar i kongens gård,

både för guld och ära,

hemma går Peder hans broder,

bortlockar hans hjärtans kära.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Peder Skammelsson,

han axlar skarlakanskinn,

så går han i frustuvan,

för liten Lucie in.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"I sittja här, Jungfru Lucie lilla,

och syn på min broders kläder;

Ebbe han tjänar i kongens gård,

han eder båd´ spottar och häder."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Så grant då känner jag Ebbe,

och Ebbe känner grant mig,

aldrig spottar han någer stolts jungfru,

fast mindre gör han det mig."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Så hören nu, jungfru Lucie lilla,

om I viljen bliva min fästemö,

så visst hjälpe mig den allsmäktige Gud,

att Ebbe, min broder, är död.".

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Är det sant, I säja för mig,

att Ebbe, eder broder, är död,

så hjälpe mig den evige Gud,

jag bliver eder fästemö."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


De brygga och de baka,

de laga till bröllop i löndom;

Ebbe, som tjänar i kongens gård,

gås sådant allt före i drömmar.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe han drömde en dröm om natt

i sängen där han låg;

om morgon, när han vaknade,

han sade sin stallbroder därå.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Jag drömde, att min kappa röd,

det hon var bleven blå;

jag drömde ock, att min gode häst

var lupen mig ifrå."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Då svarade honom hans stallebroder,

var klädd i skarlakan röd:

"Där är en annor ungersven,

som lockar din fästemö".

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe tog orlov av herren sin

och reste hem i sitt land,

och så far han till Tidön,

det snarast som han kan.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Vid det Ebbe Skammelsson

kom i sin faders gård,

ute stå bägge hans systrar,

som voro väl svept i mård.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Här stån I, mina systrar,

I ären väl svepte i mård,

vadan är detta myckna hovfolk,

som här är samlat i gård?"

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Svarade då den yngsta,

runne henne tårar på kinn:

"Det är Peder, vår broder,

dricker bröllop med fästemön din."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Den ena gav han guldkors på bröst,

den andra guldringen röd:

"Den har jag tjänt i kongens gård

och aktat min fästemö."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe kastar sin häst omkring,

han ville då dädan rida,

efter lupe hans systrar två,

de budo honom hemma bliva.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Hans moder fick i betslet och hölt

och bad honom hemma bliva,

det ångrade henne mång tusen gång,

att hon icke lät honom rida.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe han går i stuvan in

och hälsar på alla bänkar:

hans broder fick honom sölvklar i hand

bad honom för bruden skänkia.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Ebbe skänkte den långe dag

båd mjöd och vin;

var den gång han på bruden såg,

runne honom tårar på kind.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det lider så fast åt aftonen,

att bruden skulle gå till sänge:

Ebbe och liten Lucie,

de gjorde sitt tal så länge.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Den mälte Ebbe Skammelsson,

Leder bruden upp för loftsbro:

"Minnes I, liten Lucie,

I lovade mig eder tro?"

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"All den tro, jag lovade eder,

den gav jag eder broder;

i alla de dagar jag leva må,

vill jag för eder vara för moder."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Jag fäste eder ej till moder,

ej heller till min svära,

utan att vara min fästemö

och så min hjärtelig kära."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han sitt svärd utdrog,

det var liten Lucie,

hon under hans fötter dog.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han springer i stuvan in,

han var så vreder i hugen

och draget svärd under skinn.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


"Nu har jag följt din brud i säng,

att hon skall intet drömma,

och veta skall du, min broder,

jag skall dig intet glömma."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Peder, hans broder,

han svarade honom så brått:

"Så gärna vill jag dig unna

att sova när bruden i natt."

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

tog sin brune brand,

och det var Peder, hans broder,

han dödde för hans hand.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Hans fader fick sitt banesår,

hans moder miste sin hand;

förty träder Ebbe Skammelsson

så mången vill stig över land.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han springer på sin häst;

nu måste han åt skogen rymma,

och skogen skyler honom bäst.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han gick sedan till smedjeby,

där låter han slå sig ringar av järn,

och alle voro den ny.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

låtte järnslå både händer och länder,

så vill han pelagrimsresor gå,

och försona sina synder.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.


Det var Ebbe Skammelsson,

han låtte järnslå sina händer,

Där sutte de så långan tid,

Till dess de själv sprungo sönder.

//Förty träder Ebbe Skammelsson så mången vill stig.

ReferenserRedigera

  • Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson & Greger Andersson : Musiken i Sverige - Från forntid till stormaktstidens slut 1720 (1994)
  • Sveriges Medeltida Ballader (red. Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild och Sven-Bertil Jansson)
  • The Types of the Scandinavian Medieval Ballad (red. Bengt R. Jonsson, Svale Solheim och Eva Danielsson)

NoterRedigera

  1. ^ ”Ebbe Skammelsson”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ebbe-skammelsson. Läst 9 januari 2017. 
  2. ^ ”Om Bolmsö”. Bolmsös officiella hemsida. http://www.bolmso.se/about.php. Läst 9 januari 2017.